Morom Ekajoli Lyrics – Roon Gogoi

Share your love

Morom Ekajoli Lyrics – Roon Gogoi


Morom Ekajoli Bukur Hojate
Umoli Thakibo Diya
Seneh Bahibo Diya
Tumar Khujor Porokhote
Hopun Phuliboloi Diya
Tumar Mator Adorote
Jiyai Thakibole Diya

Morom Ekajoli Bukur Hojate
Umoli Thakibo Diya
Seneh Bahibo Diya
Tumar Khujor Porokhote
Hopun Phuliboloi Diya

Hidina Abelije Duyure
Kolijare Piralit
Halodhiya Joubonore Bohu Dhemali
Nukuwa Kotha Burok Hamori
Monote Hasi rakhi
Adhoruwa Xobdoke Dilu Jironi

Junakote Ai Nikha Bohi
Odhore Hahi Hahi
Sumilehi Dusokure Hojol Pahi

O… Nukuwane Tumi Hiya Khuli
Bhal Puware Koli
Bukute Buwalahi Pranay Xuti

Morom Ekajoli Bukur Hojate
Umoli Thakibo Diya
Seneh Bahibo Diya
Tumar Khujor Porokhote
Hopun Phuliboloi Diya
Tumar Mator Adorote
Jiyai Thakibole Diya

Morom Ekajoli Lyrics : Details
………………………..
Song : Morom Ekajoli
Singer : Roon Gogoi
Lyrics : Mridusmita Devi
Music : Trion Mahanta
Cast : Gunjan Bhardwaj, Masum Choudhury
Director : Tridib Lahon
Language : Assamese
Music Label : Dhwani Records

Share your love