Hariya Preeti Lyrics – Mohit Chauhan

Share your love

Hariya Preetiya Sweekarisu,
Ennutha Mididide Ee Hridaya,
Paripariyali Nee Paritapisu,
Naguta Hadide Vidhi Vinaya,
Ninnaya Santasa Badigirisu,
Ennutha Sagide Hadiharaya,
Maranave Bandaru Nenapirali,
Ninnaya Neralige Na Iniya,

Angel Ninagende Ee Nanna Balu,
Ninna Nenaponde Nanagonde Geelu,
Angel Ninagende Ee Nanna Balu,
Ninna Nenaponde Nanagonde Geelu,

Pa Ma Pa Ma Pa Ma Pa Ma,
Ni Ni Pa Ma Ga Ma Pa,
Sa Ga Sa Ga Sa Ga Sa Ga,
Sa Ga Ma Pa Ma Ga Re,

Pa Ma Pa Ma Pa Ma Pa Ma,
Ni Ni Pa Ma Ga Ma Pa,
Sa Ga Sa Ga Sa Ga Sa Ga,
Sa Ga Ma Pa Ma Ga Re,

Hariya Preeti Song: Details

Song: Hariya Preeti
Movie: Premam Poojyam
Singer: Mohit Chauhan
Producer: Dr. Raghavendra B.S.
Director: Raghavendra
Actor(s): Brinda Acharya, Prem Kumar
Language: Kannada language
Label: Kedambadi Creations

Share your love